Aby zarządzać powiadomieniami, przejdź do menu Ustawienia. Można tam włączać i wyłączać różne rodzaje powiadomień. Powiadomienia, które można edytować, to:

  • Nowe dostępne skiny
  • Nowe dostępne gry
  • Wydarzenia specjalne
  • Aktywność znajomych
  • Tygodniowe postępy