Aby zarządzać powiadomieniami, przejdź do menu Ustawienia. Można tam włączać lub wyłączać różne rodzaje powiadomień. Powiadomieniami, które można edytować, są:

  • Nowe dostępne gry
  • Nowe dostępne filmy
  • Działalność przyjaciół
  • Postępy tygodniowe