Polityka prywatności

Wprowadzenie

BestPoints szanuje Twoją prywatność. Nigdy nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim w celach marketingowych. Musimy jednak wykorzystywać niektóre informacje o użytkownikach do innych celów, dlatego stworzyliśmy niniejsze Zasady ochrony prywatności, aby upewnić się, że użytkownik wie, jakie informacje wykorzystujemy, oraz aby pomóc mu zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy te informacje. Chcemy również wyraźnie zaznaczyć, że korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas swoich danych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

Polityka i umowa

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób BestPoints wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które podajesz BestPoints podczas korzystania z tej strony. BestPoints jest zobowiązany do zapewnienia, że Twoja prywatność jest chroniona. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, na podstawie których można Cię zidentyfikować podczas korzystania z tej witryny, możesz mieć pewność, że zostaną one wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. BestPoints może zmienić tę politykę od czasu do czasu poprzez aktualizację tej strony. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że użytkownik jest zadowolony z wprowadzonych zmian. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie procedur dotyczących danych zawartych w niniejszej umowie.

Gromadzone przez nas informacje:

W zależności od sposobu interakcji z BestPoints, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest zróżnicowane.

Kiedy kontaktujesz się z BestPoints, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta w sprawach technicznych lub kontaktując się z zespołem prawnym BestPoints z jakimikolwiek pytaniami lub zapytaniami, BestPoints może otrzymać i przetwarzać wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy i adres e-mail. BestPoints może wykorzystywać informacje, które podajesz za pośrednictwem aplikacji do celów swojej działalności, takich jak odpowiadanie na Twoje zapytania lub prośby o wsparcie, do celów marketingowych lub do kontaktowania się z Tobą w trakcie oferowania Ci którejkolwiek z Usług i/lub biuletynu BestPoints. BestPoints zachowuje informacje zebrane za pośrednictwem aplikacji tak długo, jak korzystasz z Usług lub dopóki nie zdecydujesz się wypisać z listy mailingowej BestPoints (możesz wypisać się z newslettera w ustawieniach swojego profilu w aplikacji) lub dopóki BestPoints nie usunie Twoich danych osobowych na Twoją prośbę.

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, BestPoints będzie wykorzystywał informacje umożliwiające identyfikację w celu egzekwowania warunków, zasad i umów prawnych, przestrzegania nakazów i nakazów sądowych oraz pomocy organom ścigania, ściągania długów, zapobiegania oszustwom, przywłaszczeniom, naruszeniom, kradzieżom tożsamości i wszelkim innym nadużyciom związanym z korzystaniem z usług, a także w celu podejmowania działań w ramach sporów i postępowań prawnych.

BestPoints zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów opisanych w niniejszej polityce.

Oto rodzaje informacji, które możemy zbierać od użytkowników:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres url handlu
 • Identyfikatory urządzenia (identyfikator urządzenia to ciąg cyfr i liter przypisany do smartfonu lub tabletu przez producenta lub dostawcę platformy), takie jak
 • Google Advertising ID (GAID), lub Android ID w przypadku jego braku (lub adres MAC w przypadku braku obu), dla urządzeń z systemem Android
 • token Firebase Cloud Messaging (używany do powiadomień push)
 • Informacje o samym urządzeniu, w tym
 • Bez względu na to, czy jest to smartfon, tablet czy emulator
 • Agent użytkownika
 • Adres IP
 • Znacznik czasowy i czas trwania (tzn. kiedy urządzenie połączyło się z naszymi usługami i jak długo trwało połączenie dla danej sesji)
 • Informacje związane z lokalizacją – Wnioskujemy o postrzeganej ogólnej lokalizacji urządzenia na podstawie:
 • Adres IP używany do uzyskania dostępu do naszych usług
 • Ustawienia urządzenia związane z lokalizacją, takie jak kod kraju urządzenia, ustawienia językowe
 • Informacje związane z reklamami – Zbieramy informacje o reklamach wyświetlanych przez użytkownika, takie jak:
 • Czego dotyczy oferta reklamowa;
 • Jaki jest typ reklamy (np. tekstowa, graficzna lub wideo);
 • Jakie jest umiejscowienie reklamy (tj. gdzie oferta reklamowa jest wyświetlana w aplikacji mobilnej, w której użytkownik uzyskał do niej dostęp); oraz
 • Czy zareagowałeś na wezwanie do działania zawarte w reklamie – np. czy kliknąłeś na stronę internetową reklamodawcy?

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje:

 • We track your web activity for maŚledzimy aktywność użytkowników w sieci dla celów marketingowych rketing purposes
 • Gromadzimy dane osobowe do celów marketingowych i komunikacyjnych.
 • Przetwarzamy dane osobowe, przesyłając je do zintegrowanych systemów poczty elektronicznej i CRM w celach marketingowych i pielęgnacyjnych.
 • Dane osobowe są zapisywane w naszych systemach w celach analitycznych.
 • Zachowanie użytkownika i jego aktywność w sieci mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak profilowanie i analiza marketingowa.

Co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami:

 • Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą obsługę, a w szczególności z następujących powodów:
 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej.
 • Możemy wykorzystać te informacje w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
 • W celu realizacji zamówień na usługi za pośrednictwem jednej z platform oferowanych przez Spółkę;
 • Umożliwienie sprawnej obsługi klienta, np. zarządzanie zgłoszeniami, korygowanie nieprawidłowych informacji lub wysyłanie żądanych informacji, np. biuletynu;
 • Informacje o zamówieniu usługi są przechowywane i analizowane, a także stanowią podstawę do tworzenia ofert i rabatów oraz promocji zarówno o charakterze ogólnym, jak i ukierunkowanym;
 • W celu zarządzania profilami klientów, prowadzenia analiz i badań rynkowych;
 • W celu administrowania systemem oraz uzyskiwania danych statystycznych o zachowaniu i wzorcach zachowań naszych użytkowników, nie identyfikuje to żadnej osoby, lecz odbywa się na poziomie zagregowanym;
 • Aby rozwijać, dostarczać i ulepszać nasze produkty i usługi poprzez analizę zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych i w aplikacji.
 • Dane osobowe są również wykorzystywane do analizy w celu segmentacji/profilowania, aby opracowywać ukierunkowane oferty i usługi;
 • W celu wysyłania informacji i promocji za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, aplikacji, wiadomości typu „push” lub innych cyfrowych kanałów kontaktu, takich jak media społecznościowe, ponieważ użytkownik utrzymuje z nami aktywne relacje;
 • kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem aplikacji, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub poczty w sprawie innych ofert, promocji lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące; należy pamiętać, że użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z takiej promocji;
 • Dostarczanie użytkownikowi odpowiednich rekomendacji, ofert i usług dostosowanych do jego potrzeb na podstawie tego, czym interesowały się inne osoby o podobnych zachowaniach, co użytkownik wybrał jako usługę, co oglądał i czym się interesował;
 • Aby pomóc nam rozwijać naszą witrynę i aplikację tak, aby były bardziej użyteczne oraz aby poprawić wrażenia użytkownika z platform oferowanych przez Firmę poprzez dostosowanie wyświetlania usług do używanego urządzenia;
 • Do wysyłania ważnych wiadomości, takich jak komunikaty o zmianach w naszych warunkach i zasadach;

Przesyłanie danych

Możemy przekazywać, przetwarzać i przechowywać Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Usług w scentralizowanych bazach danych oraz u dostawców usług zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w kraju, z którego użytkownik korzysta z Usług. Podczas przekazywania Danych osobowych do Stanów Zjednoczonych będziemy chronić je w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.icy.

Serwis jest prowadzony w Stanach Zjednoczonych. Ponadto możemy przekazywać dane użytkownika do USA, EOG lub innych krajów lub regionów uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych, realizacją żądań użytkownika oraz obsługą Usługi.

W zależności od wybranej metody rejestracji/uwierzytelniania osoby trzecie (jak określono w punkcie 3 niniejszych zasad) mogą świadczyć usługi rejestracji i uwierzytelniania. W takim przypadku niniejsza Aplikacja będzie miała dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi osób trzecich w celach rejestracyjnych lub identyfikacyjnych.

BestPoints może udostępniać Twoje dane osobowe i/lub informacje społeczno-demograficzne, w tym, bez ograniczeń, unikalny numer identyfikacyjny („UID”), kod pocztowy, region, województwo, płeć, stan cywilny, wykształcenie, pochodzenie etniczne/rasa (tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo), informacje związane z zatrudnieniem, nieosobowe informacje o członkach gospodarstwa domowego, użytkowaniu i posiadaniu produktów i usług konsumenckich (np, ), własności domu, własności zwierząt domowych, informacji o zatrudnieniu (np. tytuł, stanowisko, podróże, branża itp.) oraz klasy społecznej, zewnętrznym firmom zajmującym się próbami/badaniami rynku (z których każda z osobna jest „zewnętrzną firmą MR”, a łącznie są to „zewnętrzne firmy MR”) w następujących celach:

 • Identyfikowanie możliwości przeprowadzania ankiet wśród klientów, do których mogą się Państwo kwalifikować za pośrednictwem zewnętrznych firm MR; oraz
 • Disclosing such data elements to customers of third-party MR firms for the purpose of providing audience measurement services; and
 • dołączanie takich elementów danych do wypełnionych ankiet klientów i przekazywanie dołączonych danych ankietowych klientom Firmy Zewnętrznej MR do celów analitycznych lub badawczych; oraz
 • Inne zastosowania określone w ich polityce prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Informacji o użytkowniku. Należy upewnić się, że wszelkie przesyłane do nas Dane osobowe są przesyłane w bezpieczny sposób.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz innymi bezprawnymi lub nieuprawnionymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. W pewnych przypadkach w celu zapewnienia ochrony możemy stosować szyfrowanie Secure Sockets Layer i/lub przesyłać pewne Informacje o Użytkowniku w formacie nieczytelnym dla człowieka. Nie możemy jednak zagwarantować, że do takiego naruszenia nie dojdzie, i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne naruszenie bezpieczeństwa ani za działania osób trzecich.

Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że podejmiemy uzasadnione środki w celu ochrony informacji o użytkownikach, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu. Każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko użytkownika i jest on odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie Dane osobowe przesyłane do nas są przesyłane w sposób bezpieczny.

Podstawa prawna, przechowywanie i ujawnianie danych osobowych

Przekazując dane Spółce, użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie i przechowywanie przez Spółkę informacji o zakupionej usłudze oraz na przetwarzanie określonych danych osobowych w określonym celu. Jako podstawę prawną przetwarzania danych Firma wskazuje realizację umów, uzasadniony interes lub zgodę. Jeśli Firma wykorzysta uzasadniony interes jako podstawę, będzie to miało miejsce wyłącznie w celach określonych powyżej. Należy pamiętać, że w każdej chwili można wycofać zgodę, kontaktując się z nami; dane kontaktowe można znaleźć w sekcji Kontakt.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i oznacza, że dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania. Spółka będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo użytkownik będzie naszym klientem. Do celów marketingowych nie są wykorzystywane informacje starsze niż 3 lata. Oznacza to, że dane zostaną usunięte, gdy nie będą już istotne lub niezbędne do analizy lub marketingu bezpośredniego w celach, dla których zostały zebrane. Niektóre informacje mogą być przechowywane dłużej, jeśli wymagają tego inne wymogi prawne. Jednak wszystkie operacje związane z danymi osobowymi zawsze zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności.

Jakie są Twoje prawa?

 • Prawo do dostępu:
  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby. Możesz skontaktować się z BestPoints, a my przekażemy Ci Twoje dane osobowe pocztą elektroniczną.
 • Prawo do przenoszenia danych:
  • W każdym przypadku, gdy BestPoints przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, masz prawo do otrzymania kopii Twoich danych przekazanych Tobie lub innej stronie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane przez użytkownika.
 • Prawo do sprostowania danych:
  • Użytkownik ma prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Jeśli masz konto BestPoints, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
 • Prawo do usunięcia danych:
  • Masz prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez BestPoints w dowolnym momencie, z wyjątkiem następujących sytuacji:
   • masz sprawę w toku z Działem Obsługi Klienta
   • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo
   • masz nieuregulowany dług w BestPoints, niezależnie od metody płatności
   • jeśli istnieje podejrzenie, że użytkownik nadużył naszych usług w ciągu ostatnich czterech lat
   • jeśli użytkownik dokonał zakupu, będziemy przechowywać jego dane osobowe w związku z transakcją w celach księgowych
   • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes:
   • Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które jest oparte na uzasadnionym interesie BestPoints. BestPoints nie będzie kontynuował przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do tego procesu, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów i praw lub ze względu na roszczenia prawne.
 • Twoje prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego:
  • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu, w tym analizie profilowania przeprowadzanej na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Użytkownik może zrezygnować z marketingu bezpośredniego za pomocą następujących środków:
   • postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu marketingowym poprzez edycję ustawień konta BestPoints
  • Kontaktując się z nami za pośrednictwem sekcji kontaktowej

Ciasteczka

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, a następnie, podczas kolejnych wizyt, jest z niego pobierany. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług, zakładamy, że wyraża zgodę na korzystanie z takich plików cookie.

Jak korzystamy z plików cookie?

Używamy stałych plików cookie do przechowywania informacji o wybranej przez użytkownika stronie startowej oraz do przechowywania danych użytkownika w przypadku wybrania opcji „Zapamiętaj mnie” podczas logowania.

Używamy plików cookie do zapisywania ulubionych produktów.

Pliki cookie sesji są używane na przykład podczas korzystania z funkcji filtrowania produktów, sprawdzania, czy użytkownik jest zalogowany lub umieszczania produktu w torbie na zakupy.

Wykorzystujemy zarówno pliki cookie pierwszej, jak i trzeciej kategorii do gromadzenia statystyk i danych o użytkownikach w formie zbiorczej i indywidualnej w narzędziach analitycznych w celu optymalizacji naszej witryny i przedstawiania użytkownikom odpowiednich materiałów marketingowych.

Niektóre pliki cookie innych firm są ustawiane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach i nie są przez nas kontrolowane. Są one ustalane przez dostawców mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Snapchat, Pinterest i Instagram, i odnoszą się do możliwości udostępniania przez użytkowników treści na tej stronie, o czym informuje ich odpowiednia ikona.

Korzystamy również z plików cookie stron trzecich, które umożliwiają nam śledzenie innych witryn/kanałów w celu prowadzenia działań marketingowych w innych witrynach/kanałach.

Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?

Identyfikator cookie użytkownika zostanie powiązany z danymi osobowymi przesłanymi i zgromadzonymi w związku z jego kontem tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane, które są przekazywane osobom trzecim, są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia wyżej wymienionych usług, narzędzia analitycznego w celu gromadzenia danych statystycznych służących do optymalizacji naszej witryny i przedstawiania użytkownikom odpowiednich materiałów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Połączymy Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie BestPoints.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie, podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes.

Dostęp do danych osobowych

W każdej chwili możesz skontaktować się z BestPoints pod adresem: support@bestpoints.com i poprosić o dostęp do danych osobowych, które BestPoints przechowuje na Twój temat. BestPoints może poprosić Cię o przedstawienie pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeżeli stwierdzisz, że informacje na Twoim koncie nie są dokładne, kompletne lub zaktualizowane, przekaż BestPoints informacje niezbędne do ich skorygowania.

W każdej chwili możesz skontaktować się z BestPoints pod adresem: support@bestpoints.com, aby otrzymać kopię danych osobowych, które BestPoints przechowuje na Twój temat, oraz aby zweryfikować poprawność tych danych.

Jeśli chciałbyś, aby BestPoints usunął dane, które podałeś za pośrednictwem Aplikacji, skontaktuj się z BestPoints pod adresem support@bestpoints.com, a BestPoints odpowie w rozsądnym czasie.

Należy pamiętać, że BestPoints może przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania umów BestPoints.

Ponadto, po usunięciu przez BestPoints Twoich danych osobowych, szczątkowe kopie mogą wymagać czasu, zanim zostaną usunięte z aktywnych serwerów BestPoints i mogą pozostać w jej systemach zapasowych.

Usunięcie to nie zmieni ani nie usunie danych osobowych, które mogły już zostać udostępnione osobom trzecim, na co zezwala niniejsza Polityka lub jakakolwiek inna umowa pomiędzy Tobą a BestPoints. BestPoints może wyłączyć z danych, które będzie udostępniać użytkownikowi, wszelkie dane osobowe dotyczące innych osób.

Prawa osób, których dane dotyczą w UE

Obsługując Aplikację, BestPoints przetwarza dane jako administrator danych (zgodnie z definicją tych pojęć w GDPR). Jako administrator danych, BestPoints jest zobowiązany do wypełniania praw osób, których dane dotyczą („Użytkownicy”) wynikających z GDPR.

Jako mieszkaniec UE możesz:

 • Dostęp do danych, które BestPoints przechowuje na Twój temat. BestPoints może poprosić Cię o dostarczenie nam pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli użytkownik stwierdzi, że dane nie są dokładne, kompletne lub aktualne, może przekazać nam informacje niezbędne do ich skorygowania.
 • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
 • Zażądać usunięcia lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych. BestPoints może odroczyć lub odmówić żądania, jeśli dane osobowe są w bieżącym użyciu do świadczenia usług lub z powodu innych uzasadnionych celów, takich jak zgodność z wymogami regulacyjnymi związanymi z BestPoints.
 • W przypadku skorzystania z jednego (lub więcej) z wyżej wymienionych praw, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, użytkownik może zażądać informacji o tym, że osoby trzecie, które przechowują jego dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką, podejmą odpowiednie działania.
 • Użytkownik może poprosić o przeniesienie swoich danych osobowych zgodnie z przysługującym mu prawem do przenoszenia danych.
 • Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływające.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

BestPoints dokonuje okresowych ocen swoich praktyk przetwarzania danych i prywatności, aby upewnić się, że BestPoints przestrzega tej polityki, aby zaktualizować politykę w razie potrzeby i aby sprawdzić, czy polityka jest wyświetlana prawidłowo i dostępna.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki BestPoints przetwarza Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych BestPoints pod adresem: support@bestpoints.com.

BestPoints rozpatrzy Twoje zapytanie i w dobrej wierze dołoży starań, aby rozwiązać istniejący lub potencjalny spór z Tobą. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, możesz także przekazać sprawę do organów ochrony danych osobowych właściwych dla Twojego kraju.

Bezpieczeństwo informacji

BestPoints troszczy się o ochronę poufności Twoich danych osobowych. BestPoints i jego usługi hostingowe wdrażają systemy, aplikacje i procedury mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych, aby zminimalizować ryzyko kradzieży, zniszczenia, utraty informacji lub nieautoryzowanego dostępu lub wykorzystania informacji.

Na przykład, BestPoints ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionego personelu, który musi znać te informacje, aby obsługiwać, rozwijać lub ulepszać Aplikację.

Środki te zapewniają solidne zabezpieczenia zgodne ze standardami branżowymi. Jednakże, chociaż BestPoints dokłada starań, aby chronić Twoją prywatność, BestPoints nie może zagwarantować, że Usługi będą odporne na wszelkie wykroczenia, awarie, bezprawne przejęcia lub dostęp lub inne rodzaje nadużyć i niewłaściwego wykorzystania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu BestPoints może aktualizować tę politykę. Jeśli aktualizacje mają niewielkie lub żadne konsekwencje, wejdą w życie 7 dni po tym, jak BestPoints opublikuje informację o tym na Aplikacji. Istotne zmiany będą obowiązywać po upływie 30 dni od daty opublikowania zawiadomienia BestPoints.

Dopóki nowe zasady nie wejdą w życie, użytkownik może zdecydować, że ich nie akceptuje i zakończyć korzystanie z Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie nowych zasad oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na nowe zasady.

Należy pamiętać, że jeśli BestPoints będzie musiał dostosować politykę do wymogów prawnych, nowa polityka zacznie obowiązywać natychmiast lub w miarę potrzeb.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza witryna może zawierać łącza do innych interesujących stron internetowych. Jednak po skorzystaniu z tych łączy w celu opuszczenia naszej witryny należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną witryną. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podawanych przez użytkownika podczas odwiedzania takich witryn, a witryny te nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności obowiązującym na danej stronie internetowej.

Kontakt z BestPoints

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych w BestPoints pod adresem: support@bestpoints.com.

Jak się z nami skontaktować:

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi lub w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

BESTPOINTS

Podzamcze 217,
Lubelskie, Łęczna 21-010
Poland. NIP (TIN): 5050131787

KRS (NCR): 0000912801
REGON: 389503828
Legal form: Limited Liability Company
Incorporated on 21 July 2021

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: