Aby połączyć swoje konto BestPoints – Get Robux Gift Cards z kontem Roblox, przejdź do menu Ustawienia i znajdź pole tekstowe „Połącz z Roblox”. Tam wpisz swoją nazwę użytkownika Roblox i kliknij przycisk Połącz.