Aby zrealizować kartę podarunkową, wykonaj poniższe kroki:

  • Przejdź do https://www.roblox.com/gamecards/redeem
  • Wprowadź kod PIN karty podarunkowej i kliknij przycisk „Redeem” (Zrealizuj).
  • Jeśli karta podarunkowa zawiera przedmiot wirtualny, można go znaleźć w Inwentarzu.