Aby otrzymać kartę podarunkową, należy przejść do menu Prezenty i wybrać żądaną kartę podarunkową, a następnie kliknąć biały przycisk „Pobierz”. Karta podarunkowa zostanie przeniesiona do sekcji Twoje karty podarunkowe. W sekcji Your Gift Cards (Twoje karty podarunkowe) kliknij wybraną kartę podarunkową. Zostanie wyświetlony profil karty podarunkowej, w którym można znaleźć kod PIN. Aby zrealizować kartę podarunkową w Roblox, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na dole menu Prezenty.