Умови обслуговування

Ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та погоджуєтеся дотримуватися цих Умов, а також положень і умов Політики конфіденційності (як визначено нижче) під час використання будь-якого запропонованого продукту, послуги продуктів або послуг (разом «Сервіс»). від BestPoints (разом «BestPoints» або «ми»). Термін «ви» (і «ваш») для цілей цих Умов означає як вас у вашій особистій якості, так і, якщо застосовно, компанію чи іншу юридичну особу, яку ви представляєте та від імені якої ви використовуєте Послугу.

Реєструючись, ви заявляєте та гарантуєте, що: (a) уся інформація, яку ви надсилаєте, є правдивою, точною, актуальною та повною; (b) ви негайно повідомите нас, якщо ваша інформація зміниться, щоб ми могли оновити наші записи та (c) використання вами Сервісу не порушує жодних застосовних законів чи норм. Ви несете відповідальність за підтримку актуальності цієї інформації. (d) ви прочитали Загальні положення та умови.

Обмеження:

 1. Нові функції можуть періодично включатися в BestPoints.
 2. Нові функції можуть бути застосовані лише до іншої категорії продукту або до нещодавно випущеного продукту.
 3. Ви можете отримати тимчасовий бета-доступ до нових функцій, якщо BestPoints попросить вас взяти участь.
 4. Ви маєте привілей змінити або змінити підписку, щоб користуватися новими функціями наших продуктів або отримувати доступ до них.

Авторське право:

 1. Ми залишаємо за собою виключне право на дані та вміст нашого веб-сайту. За винятком випадків, передбачених законодавством про авторське право, що застосовується до вас, ви не можете відтворювати або передавати будь-який вміст цього веб-сайту та веб-сайтів наших продуктів, включаючи файли, які можна завантажити з цих веб-сайтів, без нашого письмового дозволу.
 2. Вам заборонено комерціалізувати BestPoints та будь-які продукти, пов’язані з брендом, прямо чи опосередковано шляхом продажу будь-якого вмісту, отриманого від BestPoints.
 3. Ми можемо час від часу змінювати ці умови використання. Перевірте перед повторним використанням будь-якого вмісту з цього веб-сайту.

Добросовісне використання та зловживання

 1. Ви погоджуєтеся використовувати BestPoints таким чином, щоб не порушувати роботу послуги для інших користувачів.
 2. У випадках, коли ми визначимо, що ви наближаєтеся до меж добросовісного використання, але не свідомо зловживаєте послугою, ми можемо повідомити вас електронною поштою, перш ніж вжити будь-яких подальших дій.
 3. Ми залишаємо за собою право на власний розсуд припиняти замовлення, які не відповідають нашій політиці добросовісного використання.

Повернення коштів

Користувач має право вимагати повернення коштів за умови, що кошти не були витрачені після поповнення балансу, якщо є технічна можливість повернути платіжну операцію постачальнику платіжних засобів. Усі покупки та дії, здійснені через сервіс на сайті, є остаточними та не підлягають відшкодуванню.

Заборонена діяльність

Наступні дії суперечать Умовам використання BestPoints:

 • Наявність і використання кількох облікових записів одночасно.
 • Використання сторонніх програм, ботів та іншого програмного забезпечення з метою використання системи на користь користувача.
 • Інші незаконні дії, включаючи, але не обмежуючись:
  • Використання помилок у додатку на користь користувача
  • Спроби шахрайства або вимагання, пов’язані із завданнями в програмі

Команда BestPoints залишає за собою право визнати будь-яку діяльність користувача незаконною, а також змінити ці правила без попереднього повідомлення користувача.

Виключення гарантій.

Ви використовуєте програму та сервіс виключно на свій власний розсуд і ризик. Сайт і сервіс надаються вам «як є» і без будь-яких гарантій чи умов, законодавчих чи інших. BestPoints, від свого імені та від імені своїх материнських, філій, дочірніх компаній, ліцензіарів і сторонніх постачальників послуг, а також BestPoints та їхніх директорів, посадових осіб, співробітників, підрядників, агентів, правонаступників і правонаступників (разом ” хороші сторони”): (а) прямо відмовляється від усіх гарантій і умов, явних, непрямих або встановлених законом, включаючи, але не обмежуючись, непрямі гарантії непорушення, права власності, комерційної придатності та придатності для певної мети; (b) не гарантує, що послуга або дані, які надаються через службу, відповідатимуть вашим вимогам, або що їх робота буде своєчасною, безперервною, безпечною чи безпомилковою, або що будь-які дефекти будуть виправлені; та (c) не гарантує та не робить жодних заяв чи умов щодо використання або результатів використання послуги з точки зору її точності, надійності, своєчасності, повноти чи іншого. Ви несете повну відповідальність за користування послугою.

Це обмеження засобів правового захисту є частиною угоди між вами та BestPoints. Жодна усна чи письмова інформація чи поради, надані BestPoints або будь-якою особою від імені BestPoints, не створюють гарантії чи умови чи будь-яким чином змінюють це виключення з гарантії.

Ніщо в цих умовах не виключає та не обмежує гарантію або відповідальність BestPoints за збитки, які не можуть бути законно виключені або обмежені чинним законодавством.

Відшкодування.

Цим ви погоджуєтеся звільнити, захистити та захистити BestPoints від будь-якої відповідальності та витрат (включаючи, без обмеження, гонорари та витрати на адвокатів), понесених у зв’язку з будь-якою фактичною або передбачуваною претензією, що виникає внаслідок: (a) використання вами Сервісу; (b) будь-яке порушення або ймовірне порушення вами цих Умов; (c) будь-який Відгук або Вміст, наданий вами; (d) будь-яке порушення або ймовірне порушення вами прав третьої сторони, включаючи, без обмежень, будь-яку інтелектуальну власність, права на конфіденційність або публічність; (e) будь-яку шкоду, заподіяну або ймовірно завдану вами Сайту або Сервісу; або (f) будь-яке фактичне або ймовірне порушення чи недотримання вами будь-якого чинного закону, правила чи нормативного акту.

Адвокат, якого ви обираєте для захисту або врегулювання претензії, має отримати згоду BestPoints до того, як адвоката буде залучено представляти вас і BestPoints. Ви та ваш адвокат співпрацюватимете настільки повно, наскільки це обґрунтовано вимагається, і надасте таку інформацію, яка обґрунтовано вимагається для захисту чи врегулювання будь-якої претензії. BestPoints залишає за собою право, за власний рахунок, взяти на себе виключний захист або врегулювання, а також контролювати будь-яке питання, яке іншим чином підлягає відшкодуванню з вашого боку. Ви ні в якому разі не повинні погоджуватися на будь-яке судове рішення, врегулювання, арешт чи заставу чи будь-яку іншу дію, що загрожує інтересам BestPoints.

Різні юридичні умови

Ці Умови та Політика конфіденційності разом складають повну угоду між вами та BestPoints щодо Сервісу (за винятком будь-яких послуг, які BestPoints може надавати вам за окремою письмовою угодою), і повністю замінюють, скасовують і замінюють будь-які інші письмові або усні угоди чи домовленості, які раніше існували між вами та BestPoints щодо Сервісу.

Неспроможність BestPoints скористатися чи забезпечити дотримання будь-якого права чи положення цих Умов не означає відмову від такого права чи положення.

Якщо будь-яка частина цих Умов буде визнана недійсною, незаконною або такою, що не підлягає виконанню, це положення буде виконано в максимально допустимому обсязі, щоб зберегти зміст цих Умов, а інші частини залишатимуться в повній силі.

Будь-які повідомлення або інші повідомлення від BestPoints, що стосуються Сервісу, можуть надсилатися листом, електронною поштою або опубліковуватися на Сайті, і цим ви погоджуєтеся отримувати повідомлення та інші повідомлення в електронній формі в межах, дозволених чинним законодавством.

Ці Умови не повинні тлумачитися або тлумачитися як такі, що надають будь-які права чи засоби правового захисту будь-яким третім особам, за винятком того, що кожна Сторона, яка отримує відшкодування, є третьою стороною-бенефіціаром за цим Договором і, відповідно, має право безпосередньо застосовувати та покладатися на будь-яке положення цих Умов, яке надає право або засіб правового захисту на її користь.

BestPoints може призначати або передавати свої права, або делегувати будь-яке виконання згідно з цими Умовами третій стороні на власний розсуд. Ви не маєте права призначати чи іншим чином передавати свої права чи делегувати свою роботу згідно з цими Умовами будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди BestPoints у кожному окремому випадку.

BestPoints не несе відповідальності за невиконання або затримку виконання своїх зобов’язань внаслідок будь-яких умов, що знаходяться поза його розумним контролем, включаючи, але не обмежуючись, дії уряду, дії загального ворога, землетрус, пожежу, повінь, стихію, епідемію, умови праці , збої електроенергії та збої в Інтернеті.

BestPoints може вжити будь-яких судових заходів проти вас, щоб забезпечити дотримання цих Умов або запобігти порушенню цих Умов, включаючи, але не обмежуючись, пошук справедливих засобів правового захисту або використання технічних засобів, які є в її розпорядженні. На додаток до будь-яких інших юридичних, справедливих або технічних прав і засобів правового захисту, які вона може мати, BestPoints може, без обмежень, негайно припинити або призупинити використання вами Сервісу та доступу до вашого Вмісту, якщо BestPoints на власний розсуд вважає, що ви порушуєте ці Умови або що ви маєте намір це зробити.

BestPoints може доповнювати, змінювати або видаляти будь-яку частину, термін або умову цих Умов або Політики конфіденційності в будь-який час без попереднього повідомлення. Ви зобов’язані періодично перевіряти ці Умови та Політику конфіденційності на наявність змін. Продовжуючи користуватися Сервісом, ви підтверджуєте свою згоду з такими змінами. Проте ми надішлемо вам письмове повідомлення про будь-які значні зміни в цих Умовах або Політиці конфіденційності (включаючи повідомлення, розміщені на Сайті або надіслані на вашу зареєстровану адресу електронної пошти).